Nokia ประกาศปิดฉาก Symbiam , Meego 1 มกราคม 2014 นี้nokia-stop-support-symbian-meego[1]

 

หลังจากที่มือถือตัวสุดท้ายของระบบปฏิบัติการ Symbian คือ Nokia 808 Pureview เมื่อปี 2012 แล้วก็หลังจากนี้ไม่มีมือถือใหม่ของระบบปฏิบัติการ Symbian อีก และระบบปฏิบัติการ Meego ที่มีเฉพาะ Nokia N9 ก็ไม่มีมือถือ Meego รุ่นใหม่อีกเลย มีแต่มือถือ ASHA และ WindowsPhone ในกลุ่มของ Nokia Lumia เท่านั้นล่าสุด Nokia ประกาศเลิกสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Symbian และ Meego ในวันที่ 1 มกราคม 2014 นี้

โดย เว็บไซต์หลักที่เปิดโหลดแอพ symbian ผ่านทาง OVI Store ก็ยังให้บริการปกติต่อไป ยกเว้นระบบการเผยแพร่แอพ (Publish ) เข้าสู่ OVI Store และการอัพเดตแอพ จะสิ้นสุุดในวันดังกล่าว ดังนั้นหากคุณใช้ Symbian อยู่ หลังวันที่ 1 มกราคม 2014 นี้จะไม่มีการเพิ่มแอพ และการอัพเดตแอพ ระบบปฏิบัติการ Symbian และ Meego บน OVI Store นี้อีก หากนักพัฒนาต้องการปล่อยแอพ Symbian ก็ต้องปล่อยแอพให้ดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ผู้พัฒนาเอง  ส่วนผู้ใช้ Symbian ต่อไปอยู่ ก็หาดาวน์โหลดแอพจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาเอา

นับว่าเป็นการปิดฉาก Symbian อย่างถาวร ของจริงแล้ว 

ข้อมูลจาก GSM ARENA